Marketing

Dlaczego metadane w muzyce są tak ważne?

Dlaczego metadane w muzyce są tak ważne?

Przez słowo metadane można pomyśleć o czymś raczej nudnym. ale tak naprawdę są to bardzo ważne dane, które każdy muzyk powinien brać pod uwagę. Metadane muzyczne to wszystkie informacje osadzone w plikach audio, które są używane do identyfikacji, klasyfikacji i dostarczania treści audio. Im bardziej szczegółowe metadane są zdefiniowane w procesie dystrybucji, tym łatwiej jest zbierać i dystrybuować tantiemy dla twórców oraz udostępniać samą zawartość muzyczną słuchaczom.

Niezbędne metadane, które muszą być zawarte, to między innymi: Nazwisko i przedstawienie artysty(ów), tytuł piosenki lub albumu, data wydania, wytwórnia płytowa, gatunek lub styl. Ta suma informacji o każdej dystrybuowanej, dostarczanej i wydawanej treści audio pomaga na przykład cyfrowym platformom streamingowym, takim jak Spotify, Tidal czy Apple, które zasadniczo opierają się na metadanych, sugerować podobnych artystów i tworzyć te playlisty, na których każdy chce się znaleźć. Najważniejszą kwestią jest to, że dokładne metadane odgrywają kluczową rolę, gdy przychodzi czas na przyznanie opłat licencyjnych.

Dlaczego jest to tak ważne w muzyce?

Przychody z tytułu opłat licencyjnych jak już wiemy generowane są między innymi poprzez sprzedaż fizyczną, licencjonowanie oraz oczywiście, transmisje cyfrowe. W tym ostatnim przypadku przede wszystkim dokładność wypłaty wynagrodzenia dla autora piosenki zależy od dokładności wskazanych wcześniej metadanych. Jeśli, jak w wielu przypadkach, metadane nie zostaną prawidłowo umieszczone w momencie dystrybucji treści, informacje te nie zostaną zsynchronizowane we wszystkich bazach danych ekosystemu muzycznego, a zatem wszyscy zaangażowani posiadacze praw autorskich nie otrzymają prawidłowego wynagrodzenia, tak jak powinni.

Czyli piosenka jest napisana przez artystę (trzeba brać pod uwagę nie tylko wykonawcę, ale i kompozytora piosenki, inaczej trzeba rozróżnić te dwie role), który w momencie nagrania chce mieć do współpracy jeszcze dwóch artystów. Wszystkie trzy należą do trzech różnych wytwórni i wydawnictw. Piosenka jest wielkim hitem, a to oznacza, że będzie plan promocji strategii marketingowej, będzie grana w krajowych radiach itd. Aby wszystkie strony mogły sprawiedliwie otrzymać swoje wypłaty, muszą być uwzględnione w metadanych i odpowiednio nagrodzone za swoją rolę. Jeśli jakaś informacja nie zostanie zamieszczona, nie zostanie uznana, będzie źle napisana lub nie będzie zgodna z wytycznymi platform streamingowych, może to spowodować brak wypłaty dla właścicieli praw autorskich. Jest to problem, który do dziś nie doczekał się globalnego rozwiązania w przemyśle muzycznym.

W tej chwili platformy takie jak Apple Music czy Spotify wzmacniają swoje wytyczne i stają się coraz bardziej rygorystyczne pod względem jakości dostarczanych metadanych i zmuszają do rozpowszechniania właściwych informacji.